Win a copy of Kotlin in Action this week in the Kotlin forum!
 • Post Reply Bookmark Topic Watch Topic
 • New Topic

Uruchomienie app swing. Zaladowanie do pamieci ram.  RSS feed

 
Greg Ostry
Greenhorn
Posts: 1
 • Mark post as helpful
 • send pies
 • Quote
 • Report post to moderator
Witam.
Opis sytuacji:
Mam app napisaną w Swing umieszczoną na jakimś serwerze w sieci lokalnej.

Uruchamiam exe "po sieci" z innego komputera(np. z udziału sieciowego).
Jeżeli uruchomię program i następnie stracę połączenie z siecią to app przestaje działać.

Czy jest możliwość aby załadować całą app do pamięci komputera, na którym fizycznie pracuję.

Z góry dzięki za pomoc.
 
Roger Sterling
Ranch Hand
Posts: 426
Eclipse IDE Fedora Linux
 • Mark post as helpful
 • send pies
 • Quote
 • Report post to moderator
Here's an English translation (original language was Polish) :

Welcome.
Description of the situation:
I have an app written in Swing placed on any server in the local network.

I run the exe "the network" from another computer (eg from a network share).
If I run the program and then I lose connection to the network is the app stops working.

Is it possible to load the entire app to the memory of the computer on which I am working physically.

Thanks in advance for your help.
 
Maneesh Godbole
Bartender
Posts: 11445
18
Android Eclipse IDE Google Web Toolkit Java Mac Ubuntu
 • Mark post as helpful
 • send pies
 • Quote
 • Report post to moderator
Welcome to the Ranch.
To help us better help you, please post in English.

Witamy na Ranczo.
Aby pomóc nam lepiej pomóc, proszę pisać w języku angielskim.
 
 • Post Reply Bookmark Topic Watch Topic
 • New Topic
Boost this thread!